นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน“ใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา” จัดขึ้นในวันที่ 25-27 ก.ย.นี้
นายกเหล่ากาชาด แถลงข่าวการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา”