เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบสิ่งของเพื่อใช้จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562
เหล่ากาชาด จ.นครพนม ร่วมรับมอบสิ่งของ