เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ อ.วารินชำราบ
เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ อ.วารินชำราบ

Share