เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย ณ รร.แมนดาริน*
งานเลี้ยงเกษียณ บุคลากรสภากาชาดไทย