คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย
กิ่งกาชาด อ.ตาคลี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบวาตภัย

Share