บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

C-190924009161