นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

C-190924004072