มูลนิธิทีเอ็มบี ชวนประชานร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

C-190923026079