นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถธารน้ำใจช่วยอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

C-190923009139