นายแพทย์อำนาจ บาลี ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ มอบถุงยังชีพ