บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

C-190916005017