ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม“CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

C-190916004085