นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

C-190915005029
C-190916004059