นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย

C-190914009159