ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับศูนย์ฯ ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  จัดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะในงาน“ORGAN CAN SHARE” ครั้งที่ 2

C-190914009140
C-190916030048