เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย
เลขาธิการฯ เป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ