บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย” มอบให้แก่หน่วยงานกาชาด จ.อุบลราชธานี
น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย