นครปฐม จัดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีจังหวัดนครปฐม เพื่อน้ำรายได้จากการประมูลบริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
นครปฐม จัดงานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและของดีจังหวัดนครปฐม เพื่อน้ำรายได้จากการประมูลบริจาคให้เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม