สำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในโครงการ “หนึ่งคนให้หลายคนรับ” ในวันที่ 16 กันยายน 2562
รับบริจาคโลหิต