นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบจักรยานตามโครงการปั่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจน
นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบจักรยาน