ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แถลงเหตุการณ์ ไฟไหม้ ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ
ไฟไหม้ ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

C-190910009223
C-190910014061
I-190910001305