รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล ร่วมกับศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะในงาน “ORGAN CAN SHARE” ครั้งที่ 2

C-190908005043