คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน
คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) รายงานเหตุโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน