พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารเลี้ยงเด็ก ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
C-190906021024