บทความเรื่อง มะเร็งต่อมลูกหมากรู้ไวเพิ่มโอกาสหายขาด ด้วยเทคโนโลยีตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็ก
มะเร็งต่อมลูกหมากรู้ไวเพิ่มโอกาสหายขาด