นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบจักรยานในโครงการปั่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อเด็กนักเรียนยากจน ที่ ร.ร.บ้านนาเจริญ
นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบจักรยาน

Share