เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ร่วมบรรจุและมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อ.ชาติตระการ
เหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจฯ