กาชาดสากล ตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน
กาชาดสากล ตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน