สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘ดอเรียน’
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘ดอเรียน’