สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศระหว่างประเทศ (IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน ‘โดเรียน’
(IFRC) รายงานผลกระทบของพายุเฮอริเคน