คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี) ตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศของประเทศเยเมน
คณะกรรมการกาชาดสากล (ไอซีอาร์ซี)

C-190903008039
C-190903009095
C-190903020140
Share