มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่วมพระบารมี”
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ