ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เตรียมจัดงานวันปฐมพยาบาลโลก 2562 ภายใต้หัวข้อม “ First aid and excluded people : Addressing Exclusion through first aid” วันที่ 4 ก.ย.62 *
วันปฐมพยาบาลโลก