บมจ.ซิกน่า ประกันภัย จัดงานวิ่งสลายความเครียด “Cigna Run Therapy” ค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ
วิ่งสลายความเครียด รายได้มอบให้โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ