นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบเงินทดแทนให้ผู้ประกันตนที่พักรักษาตัว ที่ รพ. บึงกาฬ
นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบเงิน

Share