สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการจัดงาน “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2561”เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนศูนย์บริการโลหิตฯ

C-190902005006