โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดเทศกาลอาหารและไวน์ระดับโลก “เวิลด์ กูร์เมต์ เฟสติวัล”นำรายได้จากการจำหน่ายบัตรสมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์

C-190901022094