นานาชาติยกย่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีพระเมตตาริเริ่มโครงการเพื่อผู้ต้องขังหญิงทั่วประเทศ
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย