เชิญร่วมบริจาคอวัยวะในงาน Organ Can Share ครั้งที่ 2 ณ บริเวณชั้น G ลานอเวนิว โซน C ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
เชิญร่วมบริจาคอวัยวะ