สำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ม.รังสิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต