บทความเรื่อง “ช่วยเหลือสังคม”..งานจิตอาสา สว.คุณภาพ“สายสม วงศาสุลักษณ์”
งานจิตอาสา