นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี รับมอบเฟอร์นิเจอร์ในงานเปิดห้าง“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาจันทบุรี”
นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี รับมอบเฟอร์นิเจอร์