เหล่ากาชาด จ.ยโสธร มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการมอบบ้านคืนความสุขสู่คนเมืองยศ
เหล่ากาชาด จ.ยโสธร มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการมอบบ้าน คืนความสุขสู่คนเมืองยศ