นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวณ ตลาดสี่มุมเมรุ
นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว ณ ตลาดสี่มุมเมรุ