เหล่ากาชาด จ.ยะลา เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ หลังเหตุระเบิดในพื้นที่ถนนสายยะลา
เหล่ากาชาด จ.ยะลา เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ หลังเหตุระเบิดในพื้นที่ ถนนสายยะลา