ปลัด จ.ชัยนาท เปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”
พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย