มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ