นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่

นายกเหล่ากาชาด จ.แพร่ มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ