บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯถวายดอกไม้หน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร
ถวายพระพร