ผอ.เขตหนองแขม และคณะ นำแจกกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ถวายพระพร